SOFTWARE

Armote
ovládací program řídídích systémů a frézek GRAVOS


2D/3D ovládací program pro řídící jednotky s procesorem ARM (GVE64, GVE66) pod Windows s grafickým zobrazením drah a polohy nástroje za chodu stroje, komfortním ovládáním a širokým spektrem vstupních souborů (GDF,HPGL,Gkódy pro FC16 ,ISO Gkódy ,NCP). Samostatně neprodejné (pouze k frézkám, řídícím systémům nebo k HW interpolační jednotce).
 • Měření osy Z senzorem (pevným i pohyblivým)
 • Změna otáček vřetene a rychlosti posuvů i během obrábění
 • Během obrábění zobrazuje aktuální polohu nástroje
 • Výpis G-kódů v okně programu
 • Možnost krokování dat po řádcích
 • Filtr vstupních dat
 • Možnost ovládání více strojů z jednoho PC
 • Správa nástrojů a technologie (zpětná návaznost na Gravostar, pouze formát GDF)
 • Široké možnosti nastavení
 • Při definování upínek v Gravostaru stroj zvolí dráhu nástroje tak, aby nedošlo ke kolizi s upínkou (nastavení výšky přejezdu nad ní)
 • Podpora parametrických G-kódů frézky FC16
 • Možnost vypnutí části g-kódu s některým nástrojem pouze kliknutím myši
 • Vestavěný editor G-kódů
 • Měření rozdílu vzdálenosti po referencích
 • Ovládání pracovního cyklu přes vstupy na řídící jednotce (spuštění/přerušení)

Popis některých vlastností a možností programu:
Nastavení programu a parametrů stroje
Pokud je program dodán ke stroji je vše již námi přednastaveno pro konkrétní stroj a nedoporučujeme, pokud vše funguje správně, hodnoty nastavení měnit.
nastavení a kontrola vstupů
nastavení mechaniky
nastavení senzorů pro měření nástroje
Přerušení obrábění
okno přerušení

Obrábění lze kdykoliv přerušit mezerníkem na klavesnici nebo tlačítkem pohyblivého senzoru a po kontrole dosavadní práce lze pokračovat (stroj při přerušení vypne vřeteno a dojede v ose Z na souřadnici 0 souřadného systému stroje).

Přerušení může nastat dále např. při neočekávaném dojetí na referenční nebo koncové spínače nebo změnou stavu jiného vstupu povoleného pro přerušení (chyba jednoho z driverů motoru, nedostatek chladící emulze v nádrži atd.)

 

Nastavení vstupu souborů s G-kódy
V adresáři programu ARMOTE je soubor gcode.cfg ve kterém lze nastavit násobitele souřadnic, otáček atd. pro vstupní soubory s G-kódy (netýká se formátu souborů *.plt, * a *.gdf)
Odhad času obrábění a měření délky strojních drah
časy a délky drah

ARMOTE odhadne čas obrábění (není zohledněna akcelerace/brzdění stroje a omezení rychlosti v obloucích) a spočítá délky strojních drah což lze využít pro výpočet ceny zakázky ještě před obrobením nebo pro evidenci opotřebení nástrojů.

Správa řezných podmínek (pouze 2,5D)
Pokud pro tvorbu strojních drah použijete sw Gravostar, můžete změny v parametrech obrábění uložit zpět do souboru *.gdf a při další práci v Gravostaru budete mít tabulku vyplněnou parametry, které již máte ověřené v praxi.(pouze formát *.gdf)
Typy vstupních souborů 2D
*.plt - formát HPGL
*.gdf- vlastní formát (obsahuje i definice nástrojů a technologie)
Typy vstupních souborů 3D (nelze měnit řezné podmínky v tabulce technologie)
*.nc - obecné ISO G-kódy
*.nc - G-kódy pro frézku FC16 včetně parametrického programování
*.ncp - Isel NC
Podporované kódy
(ostatní je ignorováno)
G kódy formát zápisu
G00 - rychloposuv
G01 - lineární posuv
G02 - oblouk po směru h. r.
G03 - oblouk proti směru h.r.
G04 - prodleva [s]
G90 - absolutní polohování
G91 - relativní polohování
G00 X n.nnn Y n.nnn Z n.nnn
G01 X n.nnn Y n.nnn Z n.nnn F n
G02 X n.nnn Y n.nnn Z n.nnn I n.nnn J n.nnn F n
G03 X n.nnn Y n.nnn Z n.nnn I n.nnn J n.nnn F n
G04 n
M funkce parametry G-kódů
jednotky
M03 - roztočit vřeteno doprava
M05 - zastavit vřeteno
M06 - výměna nástroje
M07 - zapnout chlazení
M08 - zapnout chlazení
M09 - vypnout chlazení
M30 - konec programu
X, Y, Z - souřadnice x,y,z
I,J - souřadnice x,y středu oblouku (absolutní)
N - č. řádku (není vyžadováno)
F - rychlost posuvu
S - otáčky vřetene
T - číslo nástroje
[mm]
[mm]
[1-9999]
[mm/s]
[ot/m]
[1-64]
 
pozn.:
U souřadnic není třeba psát všechna desetiná místa ( stačí X3.3 místo X 3.300)
G-kódy a M funkce lze zapsat v jednočíselném tvaru (G1 místo G01 nebo M3 místo M03)
První pohyb musí být rychloposuv (G0) který musí mít všechny souřadnice X,Y,Z


ARMOTE update (v1.13) KE STAŽENÍ ZDE pro jednotky GVE64 v19 a vyšší, pro GVE66 v6 a vyšší a pro GVE84 v3 a vyšší
Po update je třeba zkontrolovat nastavení a nastavení uložit


ARMOTE update (v1.08) KE STAŽENÍ ZDE

ARMOTEMANUAL KE STAŽENÍ ZDE