SOFTWARE

GRAVOSTAR
2,5D CAD/CAM

je CAD/CAM program pro vytváření strojních drah pro 2D gravírování,frézování, řezání laserem nebo vodním paprskem. Podporuje výplně ploch, jednočarové písmo, správu nástrojů a výpočet doby obrábění. Vychází z dlouholetých zkušeností s gravírováním a frézováním. Výborně se hodí pro tvorbu přístrojových panelů. Pro náročnější grafické práce je vhodný ve spojení s obecným programem typu Zoner Calisto, Corel Draw, Open Office Draw, Adobe Illustrator apod., kde si můžete udělat grafiku, a v Gravostaru k ní adekvátní strojní dráhy.

Rozšířeno o 4-osé indexované obrábění. Každá hladina může mít jiné natočení rotační osy, které lze jednoduše nastavit v technologických parametrech konkrétní hladiny.

Zobrazuje strojní dráhy buď podle hladin, nebo podle směru, nebo podle tlouštěk zvolených nástrojů v různých hloubkách. Snadno lze vytvářet nové definice nástrojů, a ty mít pak uložené v různých bankách. Ke každému nástroji je možné přiřadit technologii použití (otáčky,posuvy atd..). Takto přiřazené nástroje a technologie umí použít navazující program Armote/Remote. Parametry se přenesou současně s objekty v souboru (*.gdf) z Gravostaru do Remotu a případně po úpravách zpět.

Podporuje ruční digitalizaci bitmapových souborů - podsvícení bitmapou a kreslení po ní. Příkazy a horké klávesy lze prakticky libovolně přizpůsobit zvyklostem uživatele. Program funguje na všech typech Windows od verze 95 až po XP včetně NT. Nezapisuje nic do registru Windows a nepřidavá žádné knihovny DLL.

Výplně ploch meandrem, zbytkové obrábění
Zbytkové obrábění je velice efektivní metoda, kdy se větším nástrojem rychleji odebere více materiálu a menším nástrojem se obrobí zbývající části.
Automatické třídění dat - optimalizace
Optimalizace je nezbytný krok při přípravě dat pro výrobu. Algoritmus funkce automatické třídění uspořádá pořadí strojních drah tak, aby výsledná data byla co nejefektivnejší. Výsledkem je kratší obráběcí čas při zachování stejných řezných podmínek, tím i zmenšení výrobních nákladů.
Inteligentní výplně objektů
Tato funkce umožňuje uživateli vyplňovat objekty šrafováním nebo strojními dráhami i objekty, které nejsou nijak pospojovány do uzavřených oblastí.

Rozpis verzí a jejich funkcí ZDE

Novinky a změny v programu ZDE