Návody

Armote


Start/stop box
Návod pro připojení a nastavení Start/stop boxu pro ovládání pracovního cyklu v systému Armote
Pohyblivý senzor nástroje
Návod pro připojení Pohyblivého sezoru nástroje a jeho nastavení v systému Armote.
Více motorové osy
Systém Armote umožňuje použití dvou motorů na jedné ose. V tomto návodu jsou popsány možnosti vícemotorových os a jejich nastavení.