Návody

Armote


Více motorové osy
Systém Armote umožňuje použití dvou motorů na jedné ose. V tomto návodu jsou popsány možnosti vícemotorových os a jejich nastavení.